Tổng hợp tất cả tỷ lệ cá độ bóng đá bạn cần biết-Thabet

Với ai đã từng cá độ đá banh thì chắc hẳn đã quá rành với các con số tỷ lệ cá độ bóng đá này, tuy nhiên, đây vẫn là khó khăn đối với những anh em nào chưa từng chơi cá cược. Dưới đây w88 chia sẽ một số giải thích tổng quan nhất của tỷ lệ cược chấp hiện nay.

Giải thích tỷ lệ cá độ bóng đá trên mạng kiểu cược chấp

Lưu ý: Các con số nằm trước dấu 2 chấm ‘:’ là dành cho đội chủ nhà và con số nằm phía sau dấu 2 chấm ‘:’ sẽ tượng trưng cho đội khách

0 : 0 nghĩa là đồng banh

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận thì người bắt cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì hòa kèo.

0 : 0/0.5; 0 : 0-0.5 hoặc là 0 : 1/4 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách đồng nữa

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận thì đội chủ nhà thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và đội khách thắng được nửa tiền.

0 : 0.5 hoặc 0 : 1/2 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách nửa trái

 • Nếu đội chủ nhà thắng thì đội chủ nhà thắng kèo, ngược lại nếu đội khách thắng thì đội khách ăn kèo.
 • Nếu cả 2 hòa nhau thì đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 0.5/1; 0 : 0.5-1; 0 : 3/4 hoặc 0 : 0.75 tức là đội chủ nhà chấp đội khách nửa một

 • Nếu chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất là 2 bàn thắng thì đội chủ nhà thắng kèo và đội khách thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt là 1 bàn thắng thì đội chủ nhà thắng nửa số tiền đồng thời đội khách sẽ thua nửa tiền.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu cả 2 hòa nhau thì đội khách sẽ thắng kèo.

0 : 1 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách một trái

 • Nếu chủ nhà thắng trận với cách biệt là 2 bàn thì đội chủ nhà thắng kèo đồng thời đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt là 1 bàn thì hòa kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu cả 2 hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

0 : 1/1.5; 0 : 1-1.5 hoặc 0 : 1.25 tức là đội chủ nhà chấp đội khách một trái một trái rưỡi

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt là 2 bàn thắng thì đội chủ nhà thắng kèo đồng thời đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thì đội chủ nhà thua nửa tiền đồng thời đội khách sẽ thắng nửa tiền.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

0 : 1.5 hoặc 0 : 1-1/2 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách 1,5 trái

 • Nếu đội nhà thắng trận với cách biệt ít nhất là 2 bàn thì đội nhà thắng kèo và đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội nhà thắng trận với cách biệt là 1 bàn thắng thì đội nhà thua kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách sẽ thắng được kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

0 : 1.5/2; 0 : 1.5-2 hoặc 0 : 1.75 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách một trái rưỡi hai trái

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì đội nhà sẽ thắng kèo đồng thời đội khách thua kèo.
 • Nếu đội nhà thắng trận với cách biệt 2 bàn thắng thì đội nhà thắng nửa tiền theo đó đội khách sẽ thua nửa tiền.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt là 1 bàn thì đội chủ nhà thua kèo đồng thời đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo

 0 : 2 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách 2 trái

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt 3 bàn thắng thì đội chủ nhà thắng kèo đồng thời đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt 2 bàn thắng thì hòa kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt 1 bàn thì đội chủ nhà thua kèo đồng thời đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

0 : 2/2.5; 0 : 2-2.5 hoặc 0 : 2.25 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách hai trái hai trái rưỡi

 • Nếu đội nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 3 bàn thì đội chủ nhà thắng kèo đồng thời đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt 2 bàn thắng thì đội chủ nhà thua nửa tiền và đội khách sẽ thắng nửa tiền.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt 1 bàn thì đội chủ nhà thua kèo đồng thời đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

0 : 2.5 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách hai trái rưỡi

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì đội chủ nhà thắng kèo còn đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 2 bàn thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt 1 bàn thì đội chủ nhà sẽ thua kèo đòng thời đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

Hướng dẫn cách cá cược bóng đá

0 : 2.5/3; 0 : 2.5-3 hoặc 0 : 2.75 tức là đội chủ nhà chấp cho đội khách hai trái rưỡi ba trái

 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 4 bàn thì đội chủ nhà sẽ thắng kèo và đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì đội chủ nhà sẽ thắng nửa tiền và đội khách sẽ thua nửa tiền.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ có 2 bàn thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ có 1 bàn thì đội chủ nhà sẽ thua kèo và đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách thắng trận thì đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo.
Contact Me on Zalo